جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
سید صالح 161,935 تومان 100% آبان 1400
امیر محمد 171,360 تومان 100% آبان 1400
حسین 184,464 تومان 40% آبان 1400
مصطفی 170,100 تومان 100% آبان 1400
الناز 210,168 تومان 100% آبان 1400
ام البنین 179,172 تومان 90% آبان 1400
فاطمه 171,360 تومان 100% آبان 1400
سید فاطمه زهرا 170,100 تومان 100% آبان 1400
عباس 168,840 تومان 100% آبان 1400
آرمینا 171,360 تومان 100% آبان 1400
امیر حسین 171,360 تومان 100% آبان 1400
علی 173,880 تومان 100% آبان 1400
فاطمه 186,732 تومان 100% آبان 1400
علی 171,360 تومان 100% آبان 1400
ریحانه 162,540 تومان 100% آبان 1400
مهدیس 168,840 تومان 100% آبان 1400
شاینا 68,544 تومان 40% آبان 1400
ابوالفضل 168,840 تومان 100% آبان 1400
ساناز 168,840 تومان 100% آبان 1400
مازیار 28,560 تومان 17% آبان 1400
مهشید 28,560 تومان 17% آبان 1400
مه یاس 27,510 تومان 17% آبان 1400
فاطمه 27,720 تومان 17% آبان 1400
ستایش 26,460 تومان 17% آبان 1400
محنا 28,560 تومان 17% آبان 1400
حدیثه 28,980 تومان 17% آبان 1400
محمد صادق 26,460 تومان 17% آبان 1400
مهدیه 173,880 تومان 100% آبان 1400
حدیث 173,880 تومان 100% آبان 1400
زهرا 171,360 تومان 100% آبان 1400
محمدحسن 158,760 تومان 100% آبان 1400
الناز 221,458 تومان 100% آبان 1400
محمدامیر 26,460 تومان 17% آبان 1400
الهه 183,960 تومان 100% آبان 1400
امین رضا 170,100 تومان 100% آبان 1400
ایدا 168,840 تومان 100% آبان 1400
یلدا 171,360 تومان 100% آبان 1400
سکینه 171,360 تومان 100% آبان 1400
رضا 168,840 تومان 100% آبان 1400
زهرا 173,880 تومان 100% آبان 1400
فاطمه 173,880 تومان 100% آبان 1400
حدیث 173,880 تومان 100% آبان 1400
محنا 22,176 تومان 13% آبان 1400
امیرحسین 127,008 تومان 80% آبان 1400
فاطمه 51,408 تومان 30% آبان 1400
فرناز 151,956 تومان 90% آبان 1400
گلاره 173,880 تومان 100% آبان 1400
نازنین زهرا 171,360 تومان 100% آبان 1400
محمدطاها 173,880 تومان 100% آبان 1400
امیرحسین 168,840 تومان 100% آبان 1400

نمایش 1 تا 50 از 17725 رکورد