دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 523 تا 540 از 551 دانش آموز

فاطیما


پیش دبستانی

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسمن زهرا


چهارم دبستان

معدل 18.75

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایناز


اول دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مسلم


ششم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 16.95

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد حسین


دوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 19.5

207 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

احمدرضا


ششم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرزانه


هشتم متوسطه

معدل 19.71

212 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عرفان


هفتم متوسطه

معدل 18.79

189 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


هفتم متوسطه

معدل 18.19

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صفیه


سوم دبستان

معدل 19.75

168 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ندا


هفتم متوسطه

معدل 16.29

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر حافظ


چهارم دبستان

معدل 19.75

170 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهشید


هشتم متوسطه

معدل 18.19

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه زهرا


ششم دبستان

معدل 17.5

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستاره


یازدهم

معدل 16.46

184 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شهرام


پنجم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 523 تا 540 از 551 دانش آموز