دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 142 دانش آموز

امیرعباس


هفتم متوسطه

معدل 17

14 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کیان


چهارم دبستان

معدل 20

14 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


چهارم دبستان

معدل 20

14 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 14

56 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


سوم دبستان

معدل 20

57 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


ترم پنجم دانشگاه

معدل 14.99

142 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی اصغر


سوم دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرش


ششم دبستان

معدل 20

101 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 19.79

125 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد اسحاق


سوم دبستان

معدل 20

114 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر


چهارم دبستان

معدل 18.5

119 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید امیر رضا


ششم دبستان

معدل 20

130 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خاطره


هفتم متوسطه

معدل 20

164 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کارن


دوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یگانه


دهم متوسطه

معدل 18.5

191 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


نهم متوسطه

معدل 19.57

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ملیسا


ششم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یلدا


دوم دبستان

معدل 18.75

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 142 دانش آموز