دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 434 دانش آموز

زهرا


دهم متوسطه

معدل 13.87

18 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرش


هفتم متوسطه

معدل 18.07

17 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ششم دبستان

معدل 18

32 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پریناز


دوم دبستان

معدل 20

34 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


هشتم متوسطه

معدل 17.29

93 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

تیناسادات


هشتم متوسطه

معدل 15.55

51 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانیه


دهم متوسطه

معدل 20

94 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه زهرا


نهم متوسطه

معدل 19.79

64 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


ترم سوم دانشگاه

معدل 18.77

142 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


ششم دبستان

معدل 18.5

48 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صبا


پیش دبستانی

معدل 20

51 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایلیا


چهارم دبستان

معدل 19.25

65 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید رضا


چهارم دبستان

معدل 19.5

67 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عرشیا


پنجم دبستان

معدل 18.25

79 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


ترم دوم دانشگاه

معدل 12.88

130 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

احمدرضا


هفتم متوسطه

معدل 11.93

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سما


هشتم متوسطه

معدل 16.07

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب سادات


اول دبستان

معدل 19

79 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 434 دانش آموز