دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 469 دانش آموز

سپیده


دهم متوسطه

معدل 18.47

19 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


ششم دبستان

معدل 19

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیدا


دوم دبستان

معدل 19

26 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دهم متوسطه

معدل 19.18

42 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


هفتم متوسطه

معدل 19.43

34 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


دهم متوسطه

معدل 18.74

39 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سمانه


هشتم متوسطه

معدل 19.29

50 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانیه


دهم متوسطه

معدل 10.8

61 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فهیمه


ششم دبستان

معدل 19.5

55 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرزانه


دهم متوسطه

معدل 18.99

81 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ششم دبستان

معدل 20

58 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هستی


سوم دبستان

معدل 20

71 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


هشتم متوسطه

معدل 19.79

89 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیار


پنجم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نسترن


هشتم متوسطه

معدل 18.9

96 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین زهرا


سوم دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


هشتم متوسطه

معدل 19.02

97 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نگین


ترم دوم دانشگاه

معدل 19.28

202 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 469 دانش آموز