دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 212 دانش آموز

سید متین


هفتم متوسطه

معدل 14.93

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پوریا


هشتم متوسطه

معدل 12.52

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


یازدهم

معدل 9.79

146 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


هشتم متوسطه

معدل 18.64

147 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرش


نهم متوسطه

معدل 15.12

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


هشتم متوسطه

معدل 18.86

151 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


نهم متوسطه

معدل 18.71

148 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

احمد رضا


چهارم دبستان

معدل 19.75

135 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی اصغر


هفتم متوسطه

معدل 11.79

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بیتا


ششم دبستان

معدل 20

138 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


ششم دبستان

معدل 20

138 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 17.21

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


دوم دبستان

معدل 19

126 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عارف


نهم متوسطه

معدل 11.64

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

داود


نهم متوسطه

معدل 15.64

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سجاد


نهم متوسطه

معدل 18

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


نهم متوسطه

معدل 17.9

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هدیه


ترم چهارم دانشگاه

معدل 12

190 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 212 دانش آموز