دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 235 دانش آموز

آناهیتا


دهم متوسطه

معدل 18.47

95 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهره


چهارم دبیرستان

معدل 12.67

102 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


چهارم دبستان

معدل 19.5

92 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


دهم متوسطه

معدل 18.6

145 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهرناز


ششم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کوثر


پنجم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صفورا


هشتم متوسطه

معدل 18.76

117 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسما


چهارم دبستان

معدل 19.5

104 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

طیبه


یازدهم

معدل 18.59

145 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مسلم


پنجم دبستان

معدل 18

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساناز


یازدهم

معدل 19.84

169 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ندا


دوم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

دیانا


چهارم دبستان

معدل 18.25

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راحله


دهم متوسطه

معدل 16.6

115 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راضیه


سوم دبستان

معدل 17.75

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدعارف


اول دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

دانیال


ششم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد امین


ششم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 235 دانش آموز