محمد ابراهیم خانی

سپتامبر 26, 2017

معرفی دانش آموز در سامانه به مهربانی

مهمترین عنصر در استمرار فعالیت های به مهربانی و گسترش آن، وجود افرادی است که در شناسایی و معرفی دانش آموزان مستعد از تمام نقاط کشور […]
سپتامبر 26, 2017

مددکار ما باشید

مددکار  کیست؟ فردی نیکوکار، دلسوز و متعهد که با برخورداری از ویژگی ها و مهارت های لازم، بین موسسه و خانواده ها ارتباطی موثر برقرار می […]
سپتامبر 26, 2017

بانی ما باشید

بانی کیست؟ نیکوکاری است که با حمایت های مالی او، حفظ و پایبندی به اصل شفافیت موسسه و واریز صد در صدی کمک های حامیان به […]
سپتامبر 26, 2017

حامی ما باشید

   حامی کیست؟ به نیکوکاری که تامین کل یا بخشی از مبلغ بورسیه اختصاص داده شده به دانش آموز را برای مدتی دلخواه برعهده می گیرد […]
سپتامبر 25, 2017

مزیت های به مهربانی

کارآفرینی اجتماعی مبلغ بورسیه دانش آموز به صورت پویا، بر اساس امتیازی که بنا بر مقطع، معدل و دستاوردهای فرهنگی، هنری، ورزشی و … خود کسب […]
سپتامبر 12, 2017

درباره به مهربانی

به مهربانی تلاشی است گروهی برای حمایت از تحصیل کودکان بازمانده از  تحصیل