اکتبر 13, 2019
کلاس شیشه ای آموزش به نیازمندان

کلاس شیشه ای

برگزاری کلاس های آموزشی شیشه ای برای آموزش کودکان محروم در ایران کلاس های بسیاری هست که باید توسط کودکان سرزمینمان پر شود. کودکانی که به […]