مطالب ویژه

بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

خدمات تخصصی مددکاری

خدمات تخصصی مددکاری به مهربانی یکی از مهمترین فعالیت ها در راستای حذف مشکلات اجتماعی دانش آموزان و بهترین راه برای سنجش اثربخشی ارائه بورسیه تحصیلی […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

توانمندسازی همه جانبه

به مهربانی  با استفاده از پتانسیل های همیاران داوطلب و سازمان های فعال در حوزه آموزش و خدمات رسانی دانش آموزان سعی در توانمندسازی همه جانبه […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی به مهربانی آینده کودکان را با کمک خود آنها روشن می کند.
آذر ۲۷, ۱۳۹۶

آموزش، خلاقیت، شکوفایی

دریافت آموزش و کسب مهارت یکی از مهمترین راه های رسیدن به شکوفایی و بالندگی است. کودکان آماده ترین ذهن برای دریافت آموزش و کسب مهارت […]