سهم شما از مهربانی

سپتامبر 26, 2017

مددکار ما باشید

مددکار فردی نیکوکار است دارای مهارت برقراری ارتباط، دلسوز و متعهد که ارتباط بین خانواده ها و سازمان را برقرار می نماید.
سپتامبر 26, 2017

همیار ما باشید

همیار معتمد، فردی نیکوکار است که در منطقه تحت پوشش خود به نمایندگی از موسسه اقدام به معرفی، شناسایی و تایید دانش آموزان واجد شرایط می […]
سپتامبر 26, 2017

بانی ما باشید

بانی، نیکوکاری است که در تامین هزینه های جاری موسسه، احداث شعب جدید، کمک های معیشتی به دانش آموزان و کمپین های دوره ای تامین کالا […]
سپتامبر 26, 2017

حامی ما باشید

   حامی، نیکوکاری است که تامین کل و یا بخشی از مبلغ بورسیه یک دانش آموز را برای مدتی دلخواه برعهده می گیرد. این مبلغ بر […]