سهم شما از مهربانی

سپتامبر 26, 2017

مددکار ما باشید

مددکار  کیست؟ فردی نیکوکار، دلسوز و متعهد که با برخورداری از ویژگی ها و مهارت های لازم، بین موسسه و خانواده ها ارتباطی موثر برقرار می […]
سپتامبر 26, 2017

همیار ما باشید

همیار کیست؟ اختصاص زمان،امکانات فردی و تخصص به صورت رایگان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین خدماتی است که افراد می توانند در موسسه ارائه بدهند […]
سپتامبر 26, 2017

همیار معتمد ما باشید

همیار معتمد کیست؟ فردی نیکوکار است که  پس از آن که صلاحیت وی از طرف موسسه مورد تایید قرار گرفت ،به نمایندگی از موسسه در منطقه […]
سپتامبر 26, 2017

پشتیبان ما باشید

پشتیبان کیست؟ پشتیبان نیکوکاری است که با کمک های مالی در زمینه های مختلف همچون تامین هزینه های جاری موسسه، احداث شعب جدید، کمک های معیشتی […]
سپتامبر 26, 2017

حامی ما باشید

   حامی کیست؟ به نیکوکاری که تامین کل یا بخشی از مبلغ بورسیه اختصاص داده شده به دانش آموز را برای مدتی دلخواه برعهده می گیرد […]