آمار کودکان بازمانده از تحصیل

می 22, 2019

کمک نقدی به نیازمندان از طریق سایت

ثبت نام برای کمک مالی مستقیم به نیازمندان از طریق سایت کمک نقدی یکی از روش های حمایت از کودکانی است که به دلایل متعدد از […]
مارس 17, 2019
کودک بازمانده از تحصیل

کودک بازمانده از تحصیل

 بررسی آسیب اجتماعی بازماندن از تحصیل طبق پیمان نامه جهانی حقوق کودک که به امضای کشور ایران نیز رسیده است،باید حقوق کودک را در زمینه حمایت […]