بورسیه قلم چی برای حمایت از تحصیل نیازمندان

آگوست 18, 2019

هزینه ثبت نام مدارس و کمک به تحصیل نیازمندان

هزینه ثبت نام مدرسه و تامین وسایل مورد نیاز تحصیل از موارد مهم در هر جامعه ای می باشد که در صورت عدم تامین جامعه را […]