کار داوطلبانه در خانه سالمندان و معلولین

می 17, 2019

کمک داوطلبانه در موسسات خیریه

منظور از کار داوطلبانه چیست؟ فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هلال احمر خدمت داوطلبانه را اين گونه تعريف مي كند : خدمت داوطلبانه،عمل یا کنشی […]