کار داوطلبانه در مراکز توانبخشی

می 17, 2019
داوطلب کمک به موسسه خیریه

کمک داوطلبانه در موسسات خیریه

منظور از خدمت داوطلبانه چیست؟ فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هلال احمر خدمت داوطلبانه را اين گونه تعريف مي كند : خدمت داوطلبانه،عمل یا کنشی […]