دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 181 تا 198 از 229 دانش آموز

حسین


سوم دبستان

معدل 17.25

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محیا


سوم دبستان

معدل 18

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


هفتم متوسطه

معدل 12.79

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بهمن


دهم متوسطه

معدل 18

149 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


پنجم دبستان

معدل 19

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبیرستان

معدل 14

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


سوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الناز


ششم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیررضا


هشتم متوسطه

معدل 15.5

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


اول دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آتنا


اول دبستان

معدل 17

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کوثر


سوم دبستان

معدل 16.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صفورا


هشتم متوسطه

معدل 18.76

131 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسما


چهارم دبستان

معدل 19.5

115 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

طیبه


یازدهم

معدل 18.59

161 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مسلم


پنجم دبستان

معدل 18

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ندا


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

دیانا


چهارم دبستان

معدل 18.25

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 181 تا 198 از 229 دانش آموز