دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 235 دانش آموز

محمد مهدی


پنجم دبستان

معدل 18.5

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خالد


چهارم دبستان

معدل 18

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


سوم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبین


سوم دبستان

معدل 16

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد حسن


نهم متوسطه

معدل 18.71

117 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدفاروق


دوم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آتنا


اول دبستان

معدل 17

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


هفتم متوسطه

معدل 18.42

112 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


دوم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارا


هفتم متوسطه

معدل 18.14

108 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 19.86

135 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


ششم دبستان

معدل 19.75

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عباس


اول دبستان

معدل 18.75

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


هفتم متوسطه

معدل 16.29

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هفتم متوسطه

معدل 19.21

125 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید پویان


پیش دبستانی

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


هفتم متوسطه

معدل 18.7

117 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


هفتم متوسطه

معدل 17.93

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 235 دانش آموز