دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 212 دانش آموز

مریم


دهم متوسطه

معدل 17.3

153 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


نهم متوسطه

معدل 15.14

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدسینا


پنجم دبستان

معدل 20

138 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


دوم دبستان

معدل 16

126 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سمیه


پنجم دبستان

معدل 19.75

135 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسن


دهم متوسطه

معدل 9.37

146 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد امین


سوم دبستان

معدل 17.75

126 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدحسین


هفتم متوسطه

معدل 19.5

164 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرمینا


ششم دبستان

معدل 17.64

126 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایمان


یازدهم

معدل 14.01

146 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیلار


چهارم دبستان

معدل 18.5

126 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهیار


ششم دبستان

معدل 17

126 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبیرستان

معدل 17.08

148 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


چهارم دبستان

معدل 18

126 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سمیرا


دهم متوسطه

معدل 17

146 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شقایق


ترم دوم دانشگاه

معدل 15.22

190 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


یازدهم

معدل 19

194 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرناز


ترم ششم دانشگاه

معدل 17.68

257 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 212 دانش آموز