دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 109 تا 126 از 235 دانش آموز

حامد


هشتم متوسطه

معدل 18.19

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


دهم متوسطه

معدل 16.49

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پریسا


هفتم متوسطه

معدل 19.4

142 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یونس


هشتم متوسطه

معدل 19.86

150 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


سوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


نهم متوسطه

معدل 16.64

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


هشتم متوسطه

معدل 17.07

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هادی


سوم دبستان

معدل 18.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مینا


نهم متوسطه

معدل 17.79

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


ششم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سونیا


چهارم دبستان

معدل 17.75

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کامران


چهارم دبستان

معدل 19.75

118 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده معصومه


سوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارینا


چهارم دبستان

معدل 17.75

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ملیکا


اول دبستان

معدل 19.75

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سپیده


ششم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


پنجم دبستان

معدل 19.75

118 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صدرا


چهارم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 109 تا 126 از 235 دانش آموز