جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1399


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
فرهنگی امیر علی 1 مورد مشاورت مدیرت خانواده 50000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی امیر علی 1 مورد عیدانه 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی علیرضا 1 مورد مشاوره مدیرت خانواده 50000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی فاطمه 1 مورد مشاوره مدیرت خانواده 50000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی فاطمه 1 قلم کالا تامین درب و پنجره منزل 185000.00 تومان 185000.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی فاطمه 1 قلم کالا گوشی موبایل 500000.00 تومان 500000.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی فاطمه 1 مورد مدرسه خاص 2500000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی فاطمه 3 مورد کلاس زبان 300000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی فاطمه 2 قلم کالا کلاس علوم 200000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی فاطمه 2 جلسه تقویتی ریاضی 200000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی فاطمه 1 جلسه مشاوره مدیرت خانواده 50000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی فاطمه 1 جلسه کلاس علوم 100000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی فاطمه 2 جلسه کلاس زبان 200000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی فاطمه 1 قلم کالا دارو 60000.00 تومان 60000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی فاطمه 1 مورد دارو 200000.00 تومان 200000.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی فاطمه 1 قلم کالا گوشی موبایل 2000000.00 تومان 2000000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدانه 200000.00 تومان 200000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی فاطمه 2 جلسه اردو 100000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی مهدی 1 قلم کالا سبد کالا 150000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی ملیکا 1 قلم کالا سبد کالا 185000.00 تومان 185000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی پارسا 1 قلم کالا سبد کالا 160000.00 تومان 160000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی ملیکا 35 مورد کتاب خوانی 175000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی درسا 4 مورد کتاب خوانی 20000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی زهر ا 1 قلم کالا سبد کالا 200000.00 تومان 200000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی زهر ا 1 مورد هدیه فرهنگی نقدی میلاد حضرت زهرا س 100.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی منصوره 2 قلم کالا یک کارت هدیه/یک جعبه سوهان 250000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی رویا 1 قلم کالا سبدکالا 160000.00 تومان 160000.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی رویا 1 قلم کالا کمک هزینه خرید تلفن همراه 400000.00 تومان 400000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی بیتا 1 قلم کالا وسایل منزل 840000.00 تومان 840000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی علیرضا 1 قلم کالا سبد کالا 150000.00 تومان 150000.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی علیرضا 1 قلم کالا گوشی موبایل 3500000.00 تومان 3500000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی زهرا 1 مورد هدیه فر هنگی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی علیرضا 3 قلم کالا مشاوره مدیریت خانواده 150000.00 تومان 150000.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی یاسین 1 قلم کالا کمک هزینه تلفن همراه 2000000.00 تومان 2000000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی یاسین 1 قلم کالا سبد کالا 150000.00 تومان 150000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی یاسین 4 قلم کالا کتاب خوانی 20000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی شایان 1 مورد مدارس خاص 3500000.00 تومان 3500000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی شایان 1 قلم کالا سبد کالا 185000.00 تومان 185000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی شایان 2 قلم کالا هدیه فرهنگی 130000.00 تومان 130000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی شایان 1 مورد مشاوره مدیرت خانواده 50000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی شایان 9 قلم کالا کتاب خوانی 45000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی مبینا 1 قلم کالا کمک هزینه خرید تلفن همراه 2000000.00 تومان 2000000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی ملیکا 1 قلم کالا تامین درب و پنجره منزل 180000.00 تومان 180000.00 تومان 99 اسفند 28
فرهنگی ملیکا 1 مورد مشاوره مدریت خانواده 50000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی علیرضا 1 مورد معیشتی 50000.00 تومان 50000.00 تومان 99 اسفند 28
آموزشی علیرضا 1 قلم کالا هزینه تلفنن همراه 2000000.00 تومان 2000000.00 تومان 99 اسفند 28
بهداشت و درمان احمدرضا 1 مورد متخصص اطفال 35000.00 تومان 0.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی زینب 1 قلم کالا سبد کالا 150000.00 تومان 150000.00 تومان 99 اسفند 28
بهداشت و درمان زینب 1 مورد اقلام بهداشتی 150000.00 تومان 150000.00 تومان 99 اسفند 28
معیشتی علی 1 قلم کالا سبد کالا 150000.00 تومان 150000.00 تومان 99 اسفند 28

نمایش 51 تا 100 از 17964 رکورد