آغاز سال تحصیلی

امسال برای شروعی تازه همه حاضریم

مژده دهید مدرسه را بوی کلاس می رسد…

با شروع سال تحصیلی جدید، هوایی تازه در کلاس های درس و مدرسه جاری شده،

دوباره همهمه و غلغله بچه ها،

دوباره صدای خوش قهقهه ها و شیطنت های کودکانه ای که در حیاط مدرسه به راه افتاده،

دوباره زنگ انشا و علوم و ریاضی

دوباره من، دوباره تو، دوباره ما

امسال بعد از ماه ها فراق و دلتنگی برای بوی خوش مدرسه، دوباره دور هم جمع می شویم و یکصدا به معلم خوبمان سلام می کنیم. چقدر دلمان برای “برپا برجا”، برای صدای جیرجیر میز و نیمکت های فرسوده کلاس، برای صدای زنگ مدرسه که همه ما را به صف فرامی خواند، و برای زمزمه محبت معلم مان تنگ شده بود.

دیگر دلتنگی ها تمام شده اما امسال با ظاهری متفاوت پا به کلاس های درس می گذاریم و برای حفظ سلامتی خود و دوستان مان، لبخندمان را پشت ماسک های سه بعدی پنهان می کنیم، و با آن که دستان مان تشنه آغوش کشیدن اند، آن ها را با دستکش می پوشانیم تا مبادا همکلاسی های مان را بیمار و رنجور کنیم. امسال واکسن زده به مدرسه می آییم تا بتوانیم تا پایان سال سالم و سلامت، کنار هم بمانیم.

اما خوشحالیم و خدا را شکر می گوییم چون با همه این سختی ها و فاصله های ظاهری که بین ماست، دل های مان به هم نزدیک است و قلب های مان برای هم می تپد.

قلب های مان برای دوست داشتن دیگران به هیچ ماسک و دستکش و ماده ضد عفونی کننده ای نیاز ندارد و برای عشق دادن به دیگری هیچ مرزی نمی شناسد.

به لطف همین مهربانی هاست که امسال در کلاس مان هیچ غایبی نداریم.

 

مهربانان همیشه همراه:

برای شروعی دوباره، به کمپین “همه حاضریم” بپیوندید و کودکان کم برخوردار را برای رفتن به مدرسه یاری کنید.

https://bemehrbani.com/crowdfunding/item/21/کمپین-همه-حاضریم؛-غایب-نداریم

 

#همه_حاضریم

#غایب_نداریم

#به_مهربانی

#اول_مهر

#بازگشایی_مدارس

#رعایت_پروتکل_بهداشتی

 

نوشته های مرتبط