مراسم اهدای دومین جایزه سالانه به مهربانی برگزار شد