هزینه ثبت نام مدارس و کمک به تحصیل نیازمندان

هزینه ثبت نام مدرسه و تامین وسایل مورد نیاز تحصیل از موارد مهم در هر جامعه ای می باشد که در صورت عدم تامین جامعه را با مشکلاتی روبرو می کند. هزینه ثبت نام مدارس دولتی کاملا رایگان بوده و هزینه ثبت نام مدارس غیر دولتی بر اساس شهریه ثابتی که آموزش و پرورش اعلام می کند و امکاناتی که مدرسه ارائه می دهد تعیین می شود.

هزینه ثبت نام مدرسه

فراهم کردن امکان تحصیل با امکانات مناسب و به صرفه در تمامی نقاط کشور امری مهم و حیاتی برای هر جامعه ای می باشد زیرا این افراد تحصیل کرده می باشند که آینده ساز جامعه می باشند و در آینده ای نزدیک برای خدمت رسانی به مردم در بخش های آموزشی، پزشکی، اجرایی و دیگر بخش های جامعه آماده می شوند. اگر امکان تحصیل رایگان برای تمام اقشار جامعه فراهم شود در آینده شاهد جامعه ای تحصیل کرده و عاری از بی سواد خواهیم بود. بسیاری از کودکان و نوجوانان در خانواده های کم بضاعت به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه های ثبت نام مدارس و تهیه وسایل ضروری برای تحصیل مانند لباس مدرسه و کتاب و دفتر، قادر به تحصیل نمی باشند. نتیجه این گران بودن تحصیل برای افراد بی بضاعت و محروم ماندن آنها از تحصیل در آینده می تواند جامعه را با مشکلاتی رو به رو کند. کودکانی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه ثبت نام و هزینه های جانبی تحصیل، از درس خواندن محروم می مانند علاوه بر بی سواد ماندن، مجبور به کار می شوند و به این شکل تعداد کودکان کار در سطح اجتماع رشد می کند که امری فاجعه بار می باشد. یکی از اقداماتی که مردم و مسئولین باید انجام دهند، کمک به کودکان کم بضاعت برای پرداخت هزینه ثبت نام مدرسه و تهیه وسایل مورد نیاز تحصیل می باشد. آینده ی کودکانی که از تحصیل جا می مانند در خطر بزرگی است و حمایت از آنها باید در راس امور تحصیلی و آموزشی قرار گیرد.

هزینه ثبت نام مدرسه های دولتی و غیردولتی

هزینه ثبت نام مدرسه دولتی

دریافت هرگونه هزینه برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی در سراسر کشور ممنوع بوده و هیچ مدرسه ای نباید برای تحصیل دانش آموزان از آنها مبلغی را دریافت کند. هیچ یک از مقاطع تحصیلی مجاز به دریافت هزینه برای ثبت نام نمی باشند و والدین دانش آموزان می توانند در صورت مشاهده درخواست هزینه از طرف مدارس دولتی، می توانند این اقدام آنها را گزارش کنند. کمک مردمی به مدارس دولتی الزامی نبوده و اجبارا از طرف مدارس دولتی برای دریافت کمک مردمی غیرقانونی است. والدین می توانند در صورت تمایل به مدارس دولتی کمک کنند   .

هزینه ثبت نام مدرسه غیردولتی

هزینه ثبت نام مدرسه های غیر دولتی از سوی آموزش و پرورش تعیین می شود و دریافت هزینه های خارج از چارچوب تعیین شده از شوی آموزش و پرورش غیر قانونی می باشد و در صورت مشاهده با مدرسه ی متخلف برخورد می شود. مدارس غیردولتی نباید هزینه های دیگری غیر از شهریه تعیین شده دریافت کنند. هزینه ثبت نام مدارس غیردولتی بر اساس فضا و امکانات آموزش و ساعات آموزشی آنها تعیین می شود.

مراکز حمایت از کودکان کار برای ثبت نام مدرسه

بنیاد کودک

بنیاد کودک یک مرکز خیریه غیردولتی می باشد که در  راستای حمایت از کودکان کار و کمک به تحصیل آنها فعالیت می کند. این مرکز به شناسایی کودکان نیازمند  در سراسر کشور می پردازد و با ثبت نام کودکان مستعد در بنیاد، از آنها برای تحصیل در مدارس حمایت می کند.

مدرسه صبح رویش

یک مجموعه آموزشی غیردولتی می باشد که یا تاسیس مدارس برای کودکان نیازمند و در معرض آسیب، کمک های شایانی را به تحصیل این کودکان می کند. این مرکز انواع خدمات تحصیلی، روانشناسی و درمانی را به این کودکان عرضه می کند و به این صورت حمایت قابل توجهی را از اقشار آسیب دیده جامعه به عمل می آورد. مردم می توانند با کمک های نقدی و غیر نقدی به این مدرسه برای رسیدن به اهدافش کمک کنند. کمک های مردمی برای تامین نیاز های کودکان مورد استفاده قرار می گیرد.

بورسیه قلم چی برای حمایت از تحصیل نیازمندان

موسسه قلم چی یکی از موسسات پیشگام در ارائه خدمت به دانش آموزان نیازمند می باشد که برای تحصیل و ثبت نام آنها در مدارس حمایت های بی دریغی را انجام می دهد. این موسسه با یافتن کودکان نیازمند و بورسیه آنها و اختصاص دادن کتاب های کمک آموزشی و آزمون های رایگان تاثیر بسزایی در یشرفت آموزشی و تحصیلی این کودکان دارد. موسسه قلم چی تاکنون توانسته مدارس و کتابخانه هایی را مناطق محروم تاسیس کند تا دانش آموزان بتوانند در آنها مشغول به تحصیل شوند. دانش آموزان نیازمند با عضویت در این موسسه می تواند ازخدماتی که ارائه می دهد بهره مند شوند.

(تصویر ۴)

نوشته های مرتبط