بانی ما باشید

بانی کیست؟

نیکوکاری است که با حمایت های مالی او، حفظ و پایبندی به اصل شفافیت موسسه و واریز صد در صدی کمک های حامیان به حساب های دانش آموزان، امکان پذیر می شود. بانی با مشارکت در  تامین هزینه های جاری موسسه، احداث شعب جدید، کمک های معیشتی به دانش آموزان و کمپین های دوره ای تامین کالا و خدمات مشارکت می کند و در استمرار و توسعه فعالیت ها به موسسه یاری می رساند.با توجه به این که موسسه از انجام هر گونه فعالیت اقتصادی منع شده،لذا نقش کلیدی و تعیین کننده بانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در حقیقت بانی با سرمایه گذاری در پروژه ها و برنامه های مختلف و زیربنایی، نه تنها بستر لازم جهت پیشرفت و گسترش فعالیت های کنونی موسسه را فراهم می کند بلکه اجرای ایده ها و طرح های جدید و خلاقانه را نیز مقدور می سازد.

نوشته های مرتبط