سهم شما از به مهربانی

سهم شما از به مهربانی


در زندگی چیزهایی هست که بیشتر از خانه و ماشین بهتر و رویاهای تمام نشدنی ما مهم است. دیدن کودکانی که به همراهی ما نیازدارند تا مسیر زندگی شان کمی هموارتر شود یکی از آنهاست.

سپتامبر 26, 2017

مددکار ما باشید

مددکار فردی نیکوکار است دارای مهارت برقراری ارتباط، دلسوز و متعهد که ارتباط بین خانواده ها و سازمان را برقرار می نماید.
سپتامبر 26, 2017

همیار ما باشید

همیار معتمد، فردی نیکوکار است که در منطقه تحت پوشش خود به نمایندگی از موسسه اقدام به معرفی، شناسایی و تایید دانش آموزان واجد شرایط می […]
سپتامبر 26, 2017

بانی ما باشید

بانی، نیکوکاری است که در تامین هزینه های جاری موسسه، احداث شعب جدید، کمک های معیشتی به دانش آموزان و کمپین های دوره ای تامین کالا […]
سپتامبر 26, 2017

حامی ما باشید

   حامی، نیکوکاری است که تامین کل و یا بخشی از مبلغ بورسیه یک دانش آموز را برای مدتی دلخواه برعهده می گیرد. این مبلغ بر […]