Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/blog/wp-content/plugins/wp-elastic-email-integration/admin/partials/sync-users/hooks/class-abstract-hooks.php on line 35 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/blog/wp-content/plugins/wp-elastic-email-integration/admin/partials/remove-users/hooks/class-abstract-hooks.php on line 35 سهم شما از به مهربانی - به مهربانی

سهم شما از به مهربانی

سهم شما از به مهربانی


در زندگی چیزهایی هست که بیشتر از خانه و ماشین بهتر و رویاهای تمام نشدنی ما مهم است. دیدن کودکانی که به همراهی ما نیازدارند تا مسیر زندگی شان کمی هموارتر شود یکی از آنهاست.

سپتامبر 26, 2017

مددکار ما باشید

مددکار  کیست؟ فردی نیکوکار، دلسوز و متعهد که با برخورداری از ویژگی ها و مهارت های لازم، بین موسسه و خانواده ها ارتباطی موثر برقرار می […]
سپتامبر 26, 2017

همیار ما باشید

همیار کیست؟ اختصاص زمان،امکانات فردی و تخصص به صورت رایگان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین خدماتی است که افراد می توانند در موسسه ارائه بدهند […]
سپتامبر 26, 2017

همیار معتمد ما باشید

همیار معتمد کیست؟ فردی نیکوکار است که  پس از آن که صلاحیت وی از طرف موسسه مورد تایید قرار گرفت ،به نمایندگی از موسسه در منطقه […]
سپتامبر 26, 2017

بانی ما باشید

بانی کیست؟ نیکوکاری است که با حمایت های مالی او، حفظ و پایبندی به اصل شفافیت موسسه و واریز صد در صدی کمک های حامیان به […]
سپتامبر 26, 2017

حامی ما باشید

   حامی کیست؟ به نیکوکاری که تامین کل یا بخشی از مبلغ بورسیه اختصاص داده شده به دانش آموز را برای مدتی دلخواه برعهده می گیرد […]