نقش آفرینی زنان و دختران در عرصه علوم

نقش آفرینی زنان و دختران در عرصه علوم

برابری جنسیتی عامل توسعه و صلح جهانی

حمایت از تحصیل و آموزش دختران، کمک به توسعه و صلح جهانی

در 22 دسامبر 2015، مجمع عمومی سازمان ملل به منظور گسترش برابری جنسیتی در عرصه علمی و حمایت از نقش مهم زنان و دختران در علم و فناوری، 11 فوریه را “روز جهانی دختران و زنان در علم” نامگذاری کرد تا فرصتی برای ترویج دسترسی یکسان و مشارکت کامل زنان و دختران در علوم فراهم آورد.

بخش زنان سازمان ملل متحد که در زمینه تحقق برابری جنسیتی فعالیت می نماید، اهدافی چون توسعه و حمایت از استانداردها، و ایجاد بسترهای لازم جهت برخورداری زنان و دختران از حقوق خود را دنبال می کند.

برابری جنسیتی یکی از حقوق اساسی بشر است و تحقق آن تاثیرات اقتصادی و اجتماعی موثری در پی دارد.

توانمندسازی زنان و دختران با کارآفرینی، ضمن افزایش بهره وری، رونق اقتصادی را افزایش می دهد. با این همه، در بسیاری از جوامع، نابرابری جنسیتی کاملا نهادینه شده است. در سطوح بالاتر، زنان به شغل و درآمد مناسب دسترسی نداشته و در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی نقشی ندارند. در سطوح پایین تر نیز، از خشونت و محرومیت های متعدد رنج می برند.

برابری جنسیتی و سهم بانوان

سهم زنان و دختران در عرصه های مختلف علمی و اجتماعی

تفکر و باورهای غلط سنتی، فشارهای خانواده و اجتماع، ازدواج، فقر مالی و فرهنگی از جمله عوامل تبعیض و نابرابری جنسیتی در جوامع کمتر توسعه یافته است.  این عوامل به حضور کمرنگ و ناچیز زنان و دختران در عرصه های مختلف و دوری و کناره گیری آنان از عرصه فعالیت های علمی و اجتماعی انجامیده است.

به گفته یونسکو، تحقیقات نشان داده است برای 65 درصد از کودکانی که مشغول تحصیل در مدارس ابتدایی هستند، برخی مشاغل تعریف شده در جامعه یافت نمی شود. دختران نیز بیش از گذشته در مدارس حضور دارند اما نقش آنها هم چنان در فعالیت های علمی محدود و کمرنگ است.

موفقیت علمی دختران

گرچه در جامعه کنونی ایران نیز نقش زنان و فعالیت دختران دانشجو تا حد قابل قبولی افزایش یافته است، اما هم چنان آنها در عرصه های علمی راه زیادی تا برابری جنسیتی در پیش دارند. علی رغم این که در آستانه انقلاب چهارم صنعتی هستیم اما زنان از سهمی کمتر از دو سوم سهم مردان در فرصت های اقتصادی برخوردارند

طبق همین تحقیقات، کمتر از 30 درصد محققان را در سراسر جهان، زنان تشکیل می دهند. لذا مشارکت اندک زنان در نقش های تصمیم گیرنده، به این شکاف جنسیتی دامن زده و پیامدهای نامطلوبی را برای اقتصاد جهانی به ارمغان آورده است.

زنان موفق ایرانی در جهان

با تغییر و بهبود سیاست های استخدام، نگهداشت و ارتقا، و هم چنین  یادگیری و مهارت آموزی مستمر زنان، می توان شکاف فوق را تا حد قابل قبولی کاهش داد. برابری جنسیتی از جمله مواردی است که برای برنامه هایی چون برنامه توسعه پایدار 2030 بسیار حیاتی و حائز اهمیت است. طی دو دهه اخیر نیز، سعی جامعه جهانی بر این بوده است تا نقش زنان و دختران را در عرصه علمی، الهام بخش و قابل توجه نماید اما هم چنان این قشر از مشارکت کامل برخوردار نیستند.

مهم ترین عوامل محرومیت دختران از تحصیل

زندگی در مناطق حاشیه نشین و دورافتاده روستایی، فقر مالی و فرهنگی، تعصبات و باورهای غلط سنتی، تبعیض جنسیتی، ازدواج اجباری، کار زودهنگام، و فقدان سرپرست موثر از جمله عواملی هستند که دختران را از تحصیل محروم می کنند.

محرومیت زنان در رقابت با مردان

صرف نظر از انگیزه و استعداد این دختران، شرایط خانوادگی، اقتصادی و اقلیمی، فرصت آموزش و تحصیل را از آنان می گیرد. در خوش بینانه ترین حالت، دختران به ناچار به ازدواج های نامناسب و زودهنگام تن می دهند یا مجبور به کار کردن و کمک به تامین معیشت خانواده می شوند. اما همیشه خطر بزهکاری، اعتیاد و انواع فساد در کمین این کودکان است.

دانش آموزان تحت پوشش موسسه خیریه دارالاکرام از جمله خانواده های کم برخوردار و اغلب آسیب دیده ای هستند که به دلیل فقدان سرپرست موثر در معرض انواع خطرات از جمله خطر ترک تحصیل قرار دارند. بیماری، از کارافتادگی یا فوت سرپرست خانواده، طلاق یا فوت والدین، از جمله معضلاتی است که امکان ادامه تحصیل را از نظر مالی و روحی برای آنها دشوار ساخته است.

در این بین، شرایط دانش آموزان دختر به مراتب از حساسیت و آسیب پذیری بیشتری برخوردار است و حمایت از تحصیل آنها می تواند نقش بسزایی در سرنوشت آنها ایفا کند.

دارالاکرام با نگاهی ویژه به کمک به تحصیل و آموزش کودکان و نوجوانان و تاثیر آن در آینده فردی و اجتماعی افراد، با اهدای بورسیه ماهانه و ارائه سایر خدمات فرهنگی، مددکاری و معیشتی به این دانش آموزان و خانواده های آنان، مانع ترک تحصیل و پیامدهای نامطلوب ناشی از آن می شود.

با چنین شرایطی، ادامه تحصیل و ساختن فردایی روشن برای دانش آموزان دختر که آرزوهای بزرگی در سر دارند فراهم می شود و هیچ دور و بعید نیست که از میان این دختران، افرادی برجسته و نخبه ظهور کرده که بتوانند برای خود و کشورشان بسیار مثمر ثمر و مفید باشند.

نوشته های مرتبط