روز جهانی خیریه

روز جهانی خیریه

اهداف روز جهانی خیریه برای انجام مسئولیت اجتماعی هدفمند یونسکو با توجه به دستور کار سازمان ملل در سال 2030 در زمینه توسعه پایدار، بر

مشاهده مطلب »
کار سخت برای کودکان

کمک به کودکان کار

 وضعیت کودکان کار خیابانی و راه حل کمک به آنها از شنیدن عبارت کودک خیابانی چه تصوری در ذهن شما نقش می بندد؟ کودکی 7،

مشاهده مطلب »